Månedsarkiv: juni 2017

Hvem lytter til dem uden stemme?

Skal Facebook og de sociale medier inddrages i offentlige høringer?

Når et politisk forslag , ændringer til en lokalplan eller lignende bliver sendt i høring. Altså at der startes en proces, hvor systemet skal ”lytte” til hvad andre har at sige til det enkelte emne, inden der træffes en beslutning.

Hvordan er det lige der lyttes?

Tja først og fremmest er det vel ofte på tekst et høringssvar skal modtages. Altså et dokument eller en email sendt til det rigtige sted og inden for den rigtige tidsgrænse.

Her er det så, at man i min optik, afskærer en stor del af befolkningen fra at komme med input til emnet. Der er en kæmpe gruppe af borgere der, af forskellige grunde ikke har mulighed for komme med deres høringssvar. Selv om de faktisk har en holdning til og viden om emnet.

Der kan være mange grunde til dette. Nogle af dem kan være på grund af manglende ressourcer, manglende skrive/stave færdigheder eller fordi de slet og ret ikke kender til muligheden for at blive hørt.

Det kunne jo også være, at denne store del af befolkningen ytre sig hele tiden, men at systemet lytter det forkerte sted eller på et forkert sprog.

Et tænkt eksempel kunne jo være Facebook. Her kunne et givent emne formodentligt og i den milde ende, i stor stil, blive omtalt som ”totalt latterligt, sygt og åndsvagt”. Hvorimod samme emne tilnærmelsesvis ikke ville indkassere samme mængde utilfredse tilkendegivelser i form af høringssvar.

Her er vi så tilbage ved problemets kerne. Er skriftlige høringssvar udtryk for den generelle holdning og nok til at tage demokratiske beslutninger? Eller er vi i større grad nødt til at finde nye metoder til at inddrage og hører hvad folket rundt i landet har at sige?

Mon ikke man skulle begynde at skele til de sociale medier og i det hele taget benytte sige noget mere af de digitale og til tider enormt simple muligheder, der allerede findes?

Et vildt forslag kunne være at inddrage facebookdebatter i sagsbehandlingen. Selv om sproget, til tider, ikke er særlig akademisk, er holdningen bagved vel stadig værd at lytte til?

Ja tænk sig hvis dem vi ikke kan hører, faktisk taler på livet løs!

Der er giftrester i visse vandboringer

Sådan skriver Stiften efter jeg stillede byrådet i Skanderborg følgende spørgsmål:

  • Findes der aktive vandboringer i Skanderborg Kommune hvor indholdet af pesticidrester er eller har været på eller over grænseværdien?
  • Bliver vandet i disse tilfælde blandet op med vand fra andre boringer og efterfølgende leveret til borgere?
  • Er byrådet bekendt med denne praksis?

Læg især mærke til at kun 10% af alle vandforsyningsanlæg får testet for pesticidrester.

Endnu mere kritisk er det, at man lovligt, må fortynde vand fra boringer med pesticidrester, med andet vand og efterfølgende levere det til vandforbrugere. (Kan læses i svar til spørgsmål 2)

Læs hele svaret herunder:

Kære Jesper Arbo Frederiksen

Tak for spørgsmålene vedrørende vandboringer og pesticidrester. Her følger det svar, som jeg gav på vegne af Skanderborg Byråd under Byrådets Spørgetid den 31. maj 2017:

”Spørgsmål 1: Findes der aktive vandboringer i Skanderborg Kommune, hvor indholdet af pesticidrester er eller har været på eller over grænseværdien? Læs resten