Erhverv – Iværksætteri – Bæredygtighed

Vi skal i Skanderborg fremme iværksætteri, social ansvarlighed og bæredygtige erhverv. Vi skal støtte virksomheder der ønsker at fokusere på og omlægge til bæredygtig produktion. Vi skal styrke unges lyst til at starte som iværksættere

Mærkesager:
  1. Iværksætteri på skoleskemaet.
  2. Virksomhederne skal tilbydes bedre rammevilkår til gengæld for, at de påtager sig medansvaret for at skabe et bæredygtigt samfund.