Forandring på vej!

DET NYTTER NOGET!

Det nytter noget alle de små tiltag der bliver gjort rundt omkring i verdenen. Lidt efter lidt ændres holdningerne til det omkringliggende samfundet, de måder vi hidtil har gjort tingene på og hvordan vi ser fremtiden.

I dag er der flere spændende artikler i politiken. (Desværre er de ikke at finde på deres netavis. Det kan man så undre sig over i 2016).

02/6-16 UPDATE:
Her er de 🙂

Første artikel omhandler hvordan IMF (Den Internationale Valutafond), som ellers ses som nærmest religiøst neoliberalistisk, er begyndt at overveje om sparekrav og liberaliseringer kan skade væksten og skabe større ulighed. Den næste er hvordan man i Holland er ved at opbygge en økolandsby hvis mål er at blive så selvforsynende som muligt.

Det er fantastisk at læse hvordan man ude i verdenen begynder at bevæge sig i, hvis du spørger mig, den rigtige retning. Hvor ville det være endnu mere fantastisk hvis vi i danmark gik forrest. Hvis vi begyndte at fokusere lidt mere på grøn og social vækst i stedet for økonomisk. Min påstand er at vi vil få et meget rigere samfund.

Tilbage til at det nytter noget. Mange jeg snakker med bruger undskyldningen for ikke at ændre på noget, at det de gør, ikke ændre på det store billede. “Der er så mange andre der forurener, sviner eller tjener mange penge på andres bekostning”. “Hvorfor skal jeg så ikke have lov”. Det er bare så forkert! Al langsigtet og vedvarende omstilling tager tid. Resultaterne er ikke til at se med det samme, men de skal nok komme. Derfor nytter selv små tiltag. Det kan man jo læse i dagens avis!