Politiske mærkesager

Miljø – Ren luft – jord – vand

Jeg ønsker at sætte klima, miljø og bæredygtighed øverst på den politiske dagsorden. Lokalpolitisk er der masser at gøre. Det kræver dog mod og vilje at tage emnerne op og forsøge at gennemføre en grøn omstilling. Omlægning til 100% økologi er et skridt på vejen mod et bæredygtigt samfund. Kommunalt kan man støtte op, ved at servere økologisk mad i institutioner, holde sprøjtegifte ude af kommunal drift, benytte svanemærkede produkter samt gennem jordfordeling sikre alsidig og vild natur.

Mærkesager:
 1. Omlægning til 100% økologi er et skridt på vejen mod et bæredygtigt samfund. Kommunalt kan man støtte op om det, ved at servere økologisk mad i institutioner, holde sprøjtegifte ude af kommunal drift samt benytte svanemærkede produkter.
 2. Kommunalbestyrelsen har bemyndigelse til, gennem vandrammeplaner, at stille skærpede krav til anvendelse af sprøjtegifte i sårbare områder.
 3. Gennem jordfordeling sikre alsidig og vild natur.
 4. Mindske det miljømæssige aftryk gennem restriktiv og grundig tolkning og administration af miljølovgivning og behandling af sager i forhold til denne.
 5. Opprioritering af registrering og beskyttelse af sårbar natur og rødlistet arter.

LÆS OGSÅ: Pesticider påvirker gravide

Demokrati – Åbenhed og lige muligheder for alle

Demokratiet er grundstenen i vores samfund. Men demokrati er ikke en selvfølge. Det kræver hårdt arbejde at vedligeholde dette. Jeg ønsker en kommune med en dynamisk og involverende politisk kultur. En kultur der kan bygge bro mellem alle borgere og de folkevalgte. Det skal være attraktivt og give mening at deltage i de demokratiske processer i kommunen.
Det kræver fuld åbenhed i alle henseender og det kræver at de demokratiske processer gøres tilgængelige for alle.

Mærkesager:
 1. Whistleblower ordning for kommunalt ansatte.
 2. Finde nye måder at inddrage borgere i den demokratiske proces i Skanderborg Kommune. Dette kan være digitalt gennem sociale medier, men også gennem oprettelse af lokalråd.
 3. At arbejde målrettet på at inddrage de grupper af borgere der har svært ved at repræsenterer sig selv. Det omfatter bla. børn, socialt udsatte eller handicappede.

LÆS OGSÅ: Hvem lytter til dem uden stemme?

Social Bæredygtighed

At være en del af et socialt fællesskab er vigtigt og kan give stor mening, styrke, livskvalitet og overskud til den enkelte. Sociale fællesskaber findes i foreninger og sportsklubber men også på arbejdspladsen. Jeg foreslår der oprettes en fællesskabsrådgivning hvor viden samles og hvor foreninger, klubber og virksomheder kan søge hjælp i forbindelse med oprettelse og styrkelse af gavnlige sociale fællesskaber. Virksomheder, foreninger og klubber der støtter og opretter disse fællesskaber samt aktivt inddrager borgere, med behov for social interaktion, prioriteres når der uddeles kommunale midler. Dette kræver vi er solidariske og skal være der for hinanden. Det vil også sige at de stærkeste skuldre skal bære de tungeste byrder.

Mærkesager:
 1. Der oprettes en fællesskabsrådgivning hvor viden samles og hvor foreninger, klubber og virksomheder kan søge hjælp i forbindelse med oprettelse og styrkelse af gavnlige sociale fællesskaber.
 2. Virksomheder, foreninger og klubber der støtter og opretter sociale fællesskaber samt aktivt inddrager de borgere, det kunne gavne, prioriteres når der uddeles kommunale midler.
 3. Der oprettes sociale klausuler i alle kommunale udbud.
 4. Oprettelse af kommunal whistleblowerordning.