Økonomisk bæredygtighed

Skanderborg Kommune skal være foregangskommune for en seriøs bæredygtig økonomisk omstilling. Dette kræver et opgør med måden at definere vækst og måden hvorpå beslutninger bliver taget ud fra et rent økonomisk perspektiv.

Mærkesager:
  1. Alle beslutninger i Skanderborg byråd skal ligeligt vurderes, ud fra hvilken trivsel og livsglæde de skaber, samt graden af miljømæssig og økonomisk bæredygtighed.
  2. Skanderborg Kommunes investeringspolitik skal ændres til fossilfri investering med målrettet investering i grønne løsninger i 2019. (”Nordea Invest Klima & Miljø” eller ”Maj Invest Global Sundhed” kan være en mulighed)