Politik – Miljø

Jeg ønsker:

Sunde og bæredygtige institutioner i Skanderborg kommune.

 • 1. Økologisk guldmærke til alle kommunale institutioner.
 • 1. Anvendelse af svanemærkede rengøringsprodukter.
 • 1. Udfasning af mikroplast.
 • 1. Støj- og co2målere i kommunale institutioner.
 • 2. Prioriteringsliste i forhold til renovering af kommunale bygninger.
 • 2. Ens og økologisk mad i alle kommunale institutioner.
 • 3. Arbejdsmiljøregler for grupper der ikke kan repræsentere sig selv. (Eks. børn, handicappede, ældre og psykisk syge)

Rent og naturligt drikkevand i Skanderborg kommune.

 • 1. Krav om økologisk drift ved genforpagtning af kommunalt ejet jord.
 • 1. Gennemførsel af eksisterende kommunal politik i forhold til vandrammeplaner.
 • 1. Sikre sprøjtefri kommunale områder.
 • 1. Have mod til at benytte miljøansvarsloven ved godkendelser og dispensationer til udvidelse af bedrifter, virksomheder og lokalplaner.
 • 3. Totalt forbud mod sprøjtegifte.

Grøn omstilling.

 • 1. Løbende udskiftning af kommunal vognpark til eldrevne køretøjer.
 • 2. Indtænke Alternativets tre bundlinjer i lokalplaner og byggetilladelser.
 • 3. Plastfri kommune.

 

 1. Kan gennemføres nu og uden større økonomiske konsekvenser.
 2. Kan gennemføres gennem forhandling inden for en byrådsperiode.
 3. Kan gennemføres over længere tid, men kræver store holdningsændringer.

Politiken er udviklet af miljøudvalget i Alternativet Skanderborg