SMD – SHORT MESSAGE DEMOCRACY

SMD – SHORT MESSAGE DEMOCRACY

Jeg har en drøm om mere nærdemokrati. Derfor vil jeg eksperimentere med vejledende afstemninger gennem smsafsendelse.

Ideen er at jeg sender en sms ud og spørger medlemmer på listen om deres holdning til et givent politisk spørgsmål. Da mange har deres telefon på sig hele tiden, giver det mulighed for at få hurtige tilbagemeldinger på politiske emner. Dette kunne være hvis jeg deltager i et udvalgsmøde og har brug for kommentarer eller vejledning til et givent emne.
Jeg er i gang med at udvikle og kode systemet og forventer at teste det en gang i løbet af 2018. Jeg modtager gerne indput og ideer.

Her er nogle interessante link i forhold til digital borgerinddragelse:

Consulhttp://www.decide.es/en/

Rapport om borgerinddragelse: https://www.nesta.org.uk/sites/default/files/digital_democracy.pdf

Jeg tænker også som udgangspunkt, at alle skal kunne tilmelde sig listen. På den måde breder man også demokratiet ud til flere.

Kunne du tænke dig at komme på listen, så send en sms til: 60248224 med teksten “smd til”