Demokrati – Åbenhed og lige muligheder for alle

Demokratiet er grundstenen i vores samfund. Men demokrati er ikke en selvfølge. Det kræver hårdt arbejde at vedligeholde dette. Jeg ønsker en kommune med en dynamisk og involverende politisk kultur. En kultur der kan bygge bro mellem alle borgere og de folkevalgte. Det skal være attraktivt og give mening at deltage i de demokratiske processer i kommunen.
Det kræver fuld åbenhed i alle henseender og det kræver at de demokratiske processer gøres tilgængelige for alle.

Mærkesager:
  1. Whistleblower ordning for kommunalt ansatte.
  2. Finde nye måder at inddrage borgere i den demokratiske proces i Skanderborg Kommune. Dette kan være digitalt gennem sociale medier, men også gennem oprettelse af lokalråd.
  3. At arbejde målrettet på at inddrage de grupper af borgere der har svært ved at repræsenterer sig selv. Det omfatter bla. børn, socialt udsatte eller handicappede.