Social ansvarlighed og solidaritet

At være en del af et socialt fællesskab er vigtigt og kan give stor mening, styrke, livskvalitet og overskud til den enkelte. Sociale fællesskaber findes i foreninger og sportsklubber men også på arbejdspladsen. Jeg foreslår der oprettes en fællesskabsrådgivning hvor viden samles og hvor foreninger, klubber og virksomheder kan søge hjælp i forbindelse med oprettelse og styrkelse af gavnlige sociale fællesskaber. Virksomheder, foreninger og klubber der støtter og opretter disse fællesskaber samt aktivt inddrager borgere, med behov for social interaktion, prioriteres når der uddeles kommunale midler. Dette kræver vi er solidariske og skal være der for hinanden. Det vil også sige at de stærkeste skuldre skal bære de tungeste byrder.

Mærkesager:
  1. Der oprettes en fællesskabsrådgivning hvor viden samles og hvor foreninger, klubber og virksomheder kan søge hjælp i forbindelse med oprettelse og styrkelse af gavnlige sociale fællesskaber.
  2. Virksomheder, foreninger og klubber der støtter og opretter sociale fællesskaber samt aktivt inddrager de borgere, det kunne gavne, prioriteres når der uddeles kommunale midler.
  3. Der oprettes sociale klausuler i alle kommunale udbud.
  4. Oprettelse af kommunal whistleblowerordning.