Social Bæredygtighed

At være en del af et socialt fællesskab er vigtigt og kan give stor mening, styrke, livskvalitet og overskud til den enkelte. Sociale fællesskaber findes i foreninger og sportsklubber men også på arbejdspladsen. Jeg foreslår der oprettes en fællesskabsrådgivning hvor viden samles og hvor foreninger, klubber og virksomheder kan søge hjælp i forbindelse med oprettelse og styrkelse af gavnlige sociale fællesskaber. Virksomheder, foreninger og klubber der støtter og opretter disse fællesskaber samt aktivt inddrager borgere, med behov for social interaktion, prioriteres når der uddeles kommunale midler.

Mærkesager:
  1. Nye kommunale selskaber oprettes som 4. sektor virksomheder. Strukturer i eksisterende selskaber gentænkes.
  2. Der oprettes en fællesskabsrådgivning hvor viden samles og hvor foreninger, klubber og virksomheder kan søge hjælp i forbindelse med oprettelse og styrkelse af gavnlige sociale fællesskaber.
  3. Virksomheder, foreninger og klubber der støtter og opretter sociale fællesskaber samt aktivt inddrager de borgere, det kunne gavne, prioriteres når der uddeles kommunale midler.
  4. Der oprettes sociale klausuler i alle kommunale udbud.
  5. Valgfag om medborgerskab tilbydes de ældste klasser.
  6. Både i det sociale system og i asyl- og integrationssystemet skal kommunerne arbejde for en langt mere individuel tilgang til opgaverne og arbejdet. For eksempel skal de sikre, at ensartede indsatser ikke bare er et mål i sig selv, selv om tendensen går denne vej.
  7. Økonomisk skal uligheden mindskes. I boligpolitikken skal ghettodannelser af både den ene og den anden slags modvirkes. Kommunerne skal derfor arbejde for, at vi kommer hinanden ved på tværs af sociale skel. Ved kommunalt byggeri skal der tænkes i alternative boformer, hvor f.eks. ung og gammel tilbydes bolig i samme bygning.
  8. Tilliden til systemet skal genoprettes. Derfor skal kommunal borgerinddragelse udvides i form af muligheden for borgerdrevne forslag i byrådet.
  9. Oprettelse af kommunal whistleblowerordning.