Miljø – Ren luft – jord – vand

Jeg ønsker at sætte klima, miljø og bæredygtighed øverst på den politiske dagsorden. Lokalpolitisk er der masser at gøre. Det kræver dog politisk mod og vilje at tage emnerne op og forsøge at gennemføre en grøn omstilling. Jeg beskæftiger mig bla. med tilstanden af vores grund- og drikkevand. Der er fundet giftrester i ca. 35% af alle grundvandsboringer. Vi skal handle nu for at stoppe dette.

Mærkesager:
  1. Omlægning til 100% økologi er et skridt på vejen mod et bæredygtigt samfund. Kommunalt kan man støtte op om det, ved at servere økologisk mad i institutioner, holde sprøjtegifte ude af kommunal drift samt benytte svanemærkede produkter.
  2. Kommunalbestyrelsen har bemyndigelse til, gennem vandrammeplaner, at stille skærpede krav til anvendelse af sprøjtegifte i sårbare områder.
  3. Gennem jordfordeling sikre alsidig og vild natur.
  4. Mindske det miljømæssige aftryk gennem restriktiv og grundig tolkning og administration af miljølovgivning og behandling af sager i forhold til denne.
  5. Opprioritering af registrering og beskyttelse af sårbar natur og rødlistet arter.