Miljø – Ren luft – jord – vand

Jeg ønsker at sætte klima, miljø og bæredygtighed øverst på den politiske dagsorden. Lokalpolitisk er der masser at gøre. Det kræver dog mod og vilje at tage emnerne op og forsøge at gennemføre en grøn omstilling. Omlægning til 100% økologi er et skridt på vejen mod et bæredygtigt samfund. Kommunalt kan man støtte op, ved at servere økologisk mad i institutioner, holde sprøjtegifte ude af kommunal drift, benytte svanemærkede produkter samt gennem jordfordeling sikre alsidig og vild natur.

Mærkesager:
  1. Omlægning til 100% økologi er et skridt på vejen mod et bæredygtigt samfund. Kommunalt kan man støtte op om det, ved at servere økologisk mad i institutioner, holde sprøjtegifte ude af kommunal drift samt benytte svanemærkede produkter.
  2. Kommunalbestyrelsen har bemyndigelse til, gennem vandrammeplaner, at stille skærpede krav til anvendelse af sprøjtegifte i sårbare områder.
  3. Gennem jordfordeling sikre alsidig og vild natur.
  4. Mindske det miljømæssige aftryk gennem restriktiv og grundig tolkning og administration af miljølovgivning og behandling af sager i forhold til denne.
  5. Opprioritering af registrering og beskyttelse af sårbar natur og rødlistet arter.