Flere kommuner afviser at svare på spørgsmål om pesticider

I en rundspørge til samtlige af landets kommuner afviser flere at svare på spørgsmål om pesticider i drikke- og grundvand.

Det er noget tid siden jeg satte mig for at undersøge mængden og kendskabet til pesticider i drikkevandet i Skanderborg. Her viste det sig at man tidligere havde blandet forurenet vand op med rent vand, for at holde forekomsten af pesticidrester under grænseværdien.

Læs: https://jesperaf.com/der-er-giftrester-i-visse-vandboringer/

Dette fik mig til at sende en mail til samtlige danske kommuner for at undersøge hvordan man håndterer området. Mange har heldigvis besvaret spørgsmålene fyldestgørende og imødekommende. En del har svaret med henvisning til hvilke steder hvor jeg selv kunne finde oplysningerne og har på sin vis sneget sig udenom. Desværre har der også være flere der helt har afvist at svare. Et enkelt sted stillede man endda spørgsmål til min bevæggrund og undrede sig over hvorfor en politiker fra en anden kommune stillede spørgsmål.

Når det kommer til stykket, kan jeg derfor godt få den mistanke, at man mange steder er bekendt med problemet med pesticidrester i vandet, men at man forsøger at ignorere problemet.

Jeg mener der burde være fuld åbenhed om problemet. Dernæst skal det være et krav at vandværkerne informere forbrugerne direkte, når miljøfremmede stoffer findes i vandet.

One thought on “Flere kommuner afviser at svare på spørgsmål om pesticider

  1. Pingback: Pesticider påvirker gravide! - jesperaf.com

Kom gerne med konstruktiv kritik!