Der er giftrester i visse vandboringer

Sådan skriver Stiften efter jeg stillede byrådet i Skanderborg følgende spørgsmål:

  • Findes der aktive vandboringer i Skanderborg Kommune hvor indholdet af pesticidrester er eller har været på eller over grænseværdien?
  • Bliver vandet i disse tilfælde blandet op med vand fra andre boringer og efterfølgende leveret til borgere?
  • Er byrådet bekendt med denne praksis?

Læg især mærke til at kun 10% af alle vandforsyningsanlæg får testet for pesticidrester.

Endnu mere kritisk er det, at man lovligt, må fortynde vand fra boringer med pesticidrester, med andet vand og efterfølgende levere det til vandforbrugere. (Kan læses i svar til spørgsmål 2)

Læs hele svaret herunder:

Kære Jesper Arbo Frederiksen

Tak for spørgsmålene vedrørende vandboringer og pesticidrester. Her følger det svar, som jeg gav på vegne af Skanderborg Byråd under Byrådets Spørgetid den 31. maj 2017:

”Spørgsmål 1: Findes der aktive vandboringer i Skanderborg Kommune, hvor indholdet af pesticidrester er eller har været på eller over grænseværdien?

En vandboring er ikke bare en vandboring, og vores viden om pesticidindholdet i boringen afhænger af hvilken type vandforsyningsanlæg, boringen er tilknyttet. Vandforsyningsanlæggene inddeles i tre typer:

·         Almene vandværker, der leverer drikkevand til 10 ejendomme eller flere (44 stk.)

·         Fællesanlæg som leverer drikkevand til 2 til 9 ejendomme (117 stk.)

·         Enkeltindvindere der leverer drikkevand til en enkelt ejendom (456 stk.).

I Skanderborg Kommune er der i alt 617 vandforsyningsanlæg. Af disse får 67 analyseret for pesticider. Det skyldes, at der alene er lovkrav om analyse for pesticider for de almene vandværker, institutioner med egen vandforsyning og fællesanlæg, der indvinder mere end 3.000 m3 vand om året.

I Skanderborg Kommune findes der et alment vandværk, der på nuværende tidspunkt har en boring med fund af pesticider over grænseværdien for grundvand. Der er yderligere tre almene vandværker, hvis aktive boringer tidligere har haft indhold af pesticider over grænseværdien. Alle fire vandværker er under skærpet kontrol, hvilket betyder, at der analyseres for de relevante pesticider oftere for at følge udviklingen.

Der er et fællesanlæg, der aktuelt har pesticider over grænseværdien i deres boring. Anlægget har i samråd med embedslægen fået påbud om skærpet analysekontrol.

Spørgsmål 2: Bliver vandet i disse tilfælde blandet op med vand fra andre boringer og efterfølgende leveret til borgere?

Der er i dag ingen almene vandværker, der blander vandet fra boringer med pesticider over grænseværdien, før det leveres til forbrugerne. Tidligere har to almene vandværker dog klaret problemet med overskridelse med opblanding, mens de to andre almene vandværker har taget boringen ud af drift, herunder den boring, hvori der i dag er fund over grænseværdien.

Spørgsmål 3: Er Byrådet bekendt med denne praksis?

Der er på nuværende tidspunkt ikke en praksis om, at Byrådet bliver orienteret, når Natur og Miljø stiller krav om skærpet kontrol af vandkvaliteten.”

One thought on “Der er giftrester i visse vandboringer

  1. Pingback: Flere kommuner afviser at svare på spørgsmål om pesticider - jesperaf.com

Kom gerne med konstruktiv kritik!